เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจของท่าน เพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน

เพื่อการเติบโดอย่างยั่งยืนของธุรกิจ การทำการตลาดและการประชาัสมพันธ์ ถือเป็นปัจจัยหลักในการบริหารธุรกิจ การทำการตลาดออนไลน์นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง การทำการตลาดออนไลน์ ที่รวดเร็วและประหยัดงบประมาณ ทำให้ธุรกิจของท่านเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

ขั้นตอนการทำงาน

  • ลงทะเบียน

    ขั้นแรกท่านต้องทำการลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของเราเพื่อจัดการข้อมูล โดยการเพิ่มข้อมูลเว็บไซต์ที่ระบบของเรา

  • เพิ่มข้อมูลเว็บของท่านและรอการอนุมัติ

    ทำการเพิ่มข้อมูลเว็บไซต์ของท่าน พร้อมรายละเอียด โดยท่านสามารถเพิ่มได้หลายเว็บไซต์ เมื่อลิ้งค์ของท่าน ได้รับการอนุมัติระบบจะใช้งานได้ทันที

  • นำสคริปท์ไปวางที่เว็บของท่าน

    นำสคริปท์ PHP ไปวางที่เว็บไซต์ของท่าน เพื่อให้ระบบทำงาน

เงื่อนไขการให้บริการ

รายละเอียดเงื่อนไขการให้บริการ เพื่อให้สมาชิกได้เข้าใจและปฎิบัติตามอย่างถูกต้อง

ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อเราตามข้อมูลด้านล่าง.